Committee 2016-17

President
Alex Nikolaidis

a.nikolaidis

Vice President
Valeria Vouterakou

v.vouterakou

Secretary
Annie Syntosi

a.syntosi

Events Officer
Christina Dafni

c.dafni

Marketing Officer
Konstantina Giannakopoulou

giannakopoulou

Sponsorship Officer
Marilia Anastasopoulou

m.anastasopoulou